Powiedzmy sobie szczerze.


Powiedzmy sobie szczerze.. znali si najkrcej i nic nie iskrzyo…. egnajcie..