Cm Bali.


Cm Bali.
Mn Babi Guling l cm tht heo sa quay, mt trong cc c sn phi th ca Bali. t mnh i nghe gii thiu l n da cm ny l n ht c con heo . th loi tht khc nhau.