Niekedy sa zadar, Londn tokholm na Bali .


Niekedy sa zadar,
Londn tokholm na Bali