Od najmodszych lat jestemy zmuszani do uywania tylko gowy.


Od najmodszych lat jestemy zmuszani do uywania tylko gowy. Wyszkolenia liczy si tylko moment kartkwki lub sprawdzianu. Nauczycie weryfikuj pami, tak te idziemy w wiat z przekonaniem, e mzg logiczny jest najwaniejszy, kalkulujemy. Tymczasem marzenia pochodz z serca, uczucia pochodz z serca…
A Ty ba jakim poziomie funkcjonujesz?